Apistogramma hoignei

Nazwa ?aci?ska Apistogramma hoignei - Meinken, 1965
Nazwa polska

Kod
Rozmiar

Samiec: 8 cm; Samica: 5 cm

Parametry wody

T: 23-31 C, pH 5.5-6.5 TwO <1dH, przewodno?? <10 S

Rozmieszczenie geograficzne

Dolny bieg Rio Orinoco i jej dop?ywy

Dymorfizm p?ciowy

Samce osi?gaj? wi?ksze rozmiary i posiadaj? bardzo wyd?u?one ko?cwki p?etw grzbietowych, odbytowych i piersiowych. Podstawowy kolor cia?a to ??to-oliwkowy, w przedniej partii cia?a opalizuj?cy metalicznie. Na g?owie wyst?puje charakterystyczny rysunek z czarnych plamek otaczaj?cy oko i skrzele. P?etwa ogonowa doros?ego samca jest obramowana od gry i do?u na czarno-czerwono, p?etwy piersiowe s? mocno wyd?u?one i ??te. Linia boczna nie zawsze jest widoczna. Samice nigdy nie maj? wyd?u?onych p?etw i pozostaj? szare z domieszk? ??tego, tylko w czasie tar?a i opieki nad potomstwem przybieraj? intensywnie ??ty kolor z charakterystycznym wzorem czarnych plamek.

Hodowla i rozmna?anie

A. hoignei nie nastr?cza opiekunowi wielu problemw pod warunkiem, ?e trzymana jest w odpowiednich warunkach. ?wie?a, bardzo mi?kka i lekko kwa?na do kwa?nej woda pozwala na obserwowanie wszystkich wdzi?kw tej rybki. Pod?o?e z piasku, wiele kryjwek, a szczeglnie charakterystyczna dla ich naturalnego ?rodowiska warstwa li?ci na dnie o?mielaj? rybki, co pozwala podziwia? ich wspania?? kolorystyk?. Ro?linno??, zw?aszcza p?ywaj?ca, tak?e poprawia samopoczucie rybek. Wed?ug literatury jest zgodna i spokojna, mj samiec potrafi si? jednak czasem da? we znaki mniejszym A. Maciliensis (Sp. "Mamore"), z ktrymi dzieli zbiornik. Zatargi ko?cz? si? na szcz??cie na stroszeniu p?etw i opuszczeniu placu boju przez pokonanego samca. Ta piel?gniczka jest wra?liwa na zmiany parametrw wody.

Zalecane jest trzymanie tych ryb w wi?kszym stadzie w akwarium o d?ugo?ci minimum 100 cm, w towarzystwie niewielkich k?saczowatych, ewentualnie tak?e kiryskw i zbrojnikw.

W odpowiedniej wodzie, przy pH w okolicach 5,5 doros?e ryby ch?tnie przyst?puj? do tar?a. Gotowy samiec zaciekle broni swojego terytorium przed konkurentami zapraszaj?c do niego cz?sto kilka samic. Samica sk?ada w "grocie" od 30 do 200 ziarenek ikry, z ktrej przy temperaturze 27 st. C po 4 dniach wyl?gaj? si? larwy. Po nast?pnych 4-5 dniach m?ode zaczynaj? p?ywa? swobodnie i nale?y zacz?? je karmi? ?wie?o wyl?gni?tymi larwami artemii, pierwotniakami i innym najdrobniejszym pokarmem. M?ode s? szczeglnie wra?liwe na zmiany parametrw wody.

Inne

Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości