Apistogramma iniridae - A159

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma iniridae

Opisa?

Kullander, 1982

Synonimy
Kod A159
Grupa
Rozmiar

Samiec: 9 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

T: 23-33 C, pH 4.5-5.5, TWO <2dH, przewodno?? <50 S

Rozmieszczenie geograficzne Kolumbia - Rio Inirida, zachodnie Rio Orinoco
Pochodzenie holotypu
Dymorfizm p?ciowy

U doros?ych samcw p?etwa grzebietowa osi?ga wysoko?? rwn? wysoko?ci cia?a. Samice maj? czarne p?etwy piersiowe oraz czarny pasek biegn?cy od nasady p?etwy odbytowej do p?etw piersiowych.

Hodowla i rozmna?anie

Jest to bardzo wymagaj?ca piel?gniczka zarwno je?li chodzi o normalne utrzymanie jak i reprodukcj?. Wymaga zbiornika o d?ugo?ci co najmniej 60cm. Najlepiej czuje si? w parach. Po?o?e powinno by? ciemne, woda bardzo mi?kka. G?sta ro?linno??, du?a ilo?? kryjwek lub warstwa li?ci na dnie zapewni tym rybkom poczucie bezpiecze?stwa. Cz?ste i znaczne podmiany wody oraz utrzymywanie pH poni?ej 5.5


Specyficzne cechy gatunku
Inne

Niespodzianka z Kolumbii

Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości