Apistogramma macmasteri - A120
Nazwa ?aci?ska

Apistogramma Macmasteri

Opisa? Kullander, 1979
Synonimy
Kod A120
Grupa macmasteri/macmasteri
Rozmiar

Samiec: 9 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

T: 21-29 C, pH 4.5-7.5, TWW <1dH, TWO <1dH, przewodno?? 10 S

Rozmieszczenie geograficzne

Columbia Rio Meta, Rio Guatiquia, Rio Ocoa.

Pochodzenie holotypu

Dorzecze Ro Meta w Villavicencio, Meta, Kolumbia

Dymorfizm p?ciowy

Samce s? wyra?nie wi?ksze od samic, maj? wy?sz? pletw? grzbietow? i cz?sto wyd?u?one pierwsze promienie i koncwki tej p?etwy. Dojrza?e samce maj? czerwone obrze?a p?etwy ogonowej podczas gdy samice maj? czarne brzegi p?etw piersiowych i czarna plamke odbytow?.

Hodowla i rozmna?anie

Piel?gniczka macmastera jest niewymagaj?c? rybk? pod warunkiem ze woda zawiera tylko ?ladowe ilo?ci zwiazkw azotowych. Najlepiej czuje si? w g?sto zaro?ni?tym zbiorniku z du?? ilo?ci? kryjwek. Minimalna d?ugo?? zbiornika powinna wynosi? 80cm.

Rybka ta rozmna?a si? w haremach, samiec mo?e odbywa? tar?o z kilkoma samicami jednocze?nie. Po zap?odnieniu ikry samice opiekuj? si? ni? i m?odymi samotnie. Samica mo?e z?o?y? do 200 jajeczek. Larwy pojawiaj? sie po 36-72 godzinach. Samica cz?sto zmienia kryjwki w ktrych trzymane s? larwy. Po 7-10 dniach m?ode zaczynaj? swobodnie p?ywa?. Piel?gniczka macmastera jest niewymagaj?c? rybk? pod warunkiem ze woda zawiera tylko ?ladowe ilo?ci zwiazkw azotowych. Najlepiej czuje si? w g?sto zaro?ni?tym zbiorniku z du?? ilo?ci? kryjwek. Minimalna d?ugo?? zbiornika powinna wynosi? 80cm.
Rybka ta rozmna?a si? w haremach, samiec mo?e odbywa? tar?o z kilkoma samicami jednocze?nie. Po zap?odnieniu ikry samice opiekuj? si? ni? i m?odymi samotnie. Samica mo?e z?o?y? do 200 jajeczek. Larwy pojawiaj? sie po 36-72 godzinach. Samica cz?sto zmienia kryjwki w ktrych trzymane s? larwy. Po 7-10 dniach m?ode zaczynaj? swobodnie p?ywa?.
Specyficzne cechy gatunku

Inne

Galeria

 

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości