Apistogramma norberti - A190
Nazwa ?aci?ska Apistogramma norberti
Opisa? Staeck (1991)
Synonimy

 

Kod A190
Grupa cacatuoides+atahualpa/norberti
Rozmiar Samiec: 10 cm; Samica: 6 cm
Parametry wody T:24-27 C, pH 5.5-6.8; TWW 0-5 dH, TWO 5 dH
Rozmieszczenie geograficzne

Peru - Rio Tahuayo

Pochodzenie holotypu
Dymorfizm p?ciowy Samce wyra?nie wi?ksze od samic. Od oka ci?gnie si? pas jaskrawo niebieskich ?usek wyra?niejszy w przedniej cz??ci cia?a. Poni?ej niebieskiego pasa ci?gn? si? 3 cienkie, zygzakowate, ciemne paski. Na grzbiecie widoczne nieregularne br?zowe plamy. Dolna cz??? cia?a wyra?nie ja?niejsza, brzuch prawie bia?y. P?etwa grzbietowa zabarwiona na pomara?czowo. P?etwa odbytowa lekko niebieska, p?etwa ogonowa nakrapiana be?owymi i br?zowymi kropkami. Charakterystyczny dla tego gatunku jest du?y otwór g?bowy z grubymi wargami i dosy? du?e ciemno obrze?one ?uski.
Hodowla i rozmna?anie A.norberti wymaga mi?kkiej, kwa?nej wody. Akwarium powinno by? g?sto zaro?ni?te, zawiera? du?o kryjówek i delikatne pod?o?e. Do rozrodu potrzebna jest woda bardzo mi?kka <1dH o pH poni?ej 6. W akwarium tarliskowym wskazana jest obecno?? drobnych ryb k?saczowatych, na których cz??ciowo skupi si? agresja ryb, znacznie zwi?kszaj?ca si? podczas opieki nad narybkiem.
Specyficzne cechy gatunku
Inne
Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 7 goĹ›ci