Apistogramma viejita

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma viejita Kullander, 1979

Nazwa polska

Piel?gniczka viejita

Kod
Rozmiar

Samiec: 9 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

T: 22-30 C, pH 5.0, TWW <1dH, TWO <1dH

Rozmieszczenie geograficzne

Columbia Rio Meta, Rio Yucao

Dymorfizm p?ciowy

Samce s? wyra?nie wi?ksze od samic, p?etwy grzebietow? i odbytow? maja bardzo wyd?u?one na ko?cach. U starszych samcw zewn?trzne promienie p?etwy ogonowej s? rwnie? wyd?u?one i czerwone. A. Viejita ma trzy formy barwne i jedyn? wspln? cech? jest kszta?t p?etw i czerwone plamki na policzkach i pokrywach skrzeli. Samice s? identyczne we wszystkich formach, ??te i zamiast czarnego paska wzd?u? ciala maj? przerywan? linie. Cz?sto tak?e drug? rwnoleg?? lini? u nasady p?etwy grzebietowej.

Hodowla i rozmna?anie

A. Viejita wymaga miekkiej i kwa?nej wody. Zbiornik powinien mie? co najmniej 80cm d?ugo?ci z du?? ilo?ci? kryjwek gdy? ten gatunek nale?y do do?? nie?mia?ych. G?sta ro?linno?? oraz towarzystwo innych ma?ych ryb powinno da? piel?gniczkom poczucie bezpiecze?stwa.

Kwa?na woda jest warunkiem udanego rozrodu i rozwoju narybku. Viejita nie jest zbyt p?odna, samica sk?ada 100-120 jajeczek. M?ode rosn? do?? wolno.

Inne


Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości