Crenicichla compressiceps

Nazwa ?aci?ska

Crenicichla compressiceps Ploeg, 1986

Nazwa polska

Kod
Rozmiar

Samiec: 8 - 10 cm; Samica: 8 - 10 cm

Parametry wody

T: 24-27 C, pH 6.0-6.5

Rozmieszczenie geograficzne

Brazylia - dolny bieg Rio Tocantins

Dymorfizm p?ciowy

Na bokach cia?a od g?owy do nasady p?etwy ogonowej widocznych jest siedem jasnych pr?g. P?etwy nieparzyste s? ciemno obrze?one, u samcw widoczne s? na nich ciemne pr??ki. Pojawiaj? si? one ju? u 4 cm samcw. U doros?ych samcw p?etwa grzbietowa obrze?ona jest jaskrawo czerwonym paskiem.

Hodowla i rozmna?anie

C.compressiceps zamieszkuje kamieniste obszary w dolnym biegu Rio Tocantis. Samce zajmuj? du?e terytoria sk?d przep?dzaj? inne samce tego samego gatunku.

Dla dobranej pary akwarium powinno mie? co najmniej 80 cm d?ugo?ci i zawiera? du?? ilo?? kryjwek i ro?lin aby samica mog?a si? schowa? przed agresj? samca.

Do rozmna?ania wymagana jest woda bardzo mi?kka o pH 6-6,5. Ryby sk?adaj? ikr? w kryjwkach. Mo?na w?o?y? do akwarium kilka rurek z PCV o ?rednicach 2,5- 4 cm zakopuj?c je do po?owy ?rednicy w pod?o?u. Samica podczas opieki nad gniazdem i narybkiem ma intensywniejszy ??topomara?czowy pas na brzegu p?etwy grzbietowej. Karmienie narybku nie sprawia problemw.


Inne


Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości