Dicrossus filamentosus

Nazwa ?aci?ska

Dicrossus filamentosus - Ladiges, 1958

Nazwa polska

Rozmiar

Samiec: 8 cm; Samica: 5 cm

Parametry wody

T: 21-30 C, pH 4.5-5.5, TWO <1dH, przewodno?? 10uS

Rozmieszczenie geograficzne

Kolumbia - Rio Orinoco, Brazylia - p?nocne Rio Negro

Dymorfizm p?ciowy

Samce maj? charakterystyczne nitkowate wypustki na p?etwach ogonowych ju? w bardzo m?odym wieku. Samce maj? miedziany kolor podczas gdy samice s? z regu?y bia?o-szare. Kiedy samice s? gotowe do tar?a ich p?etwy piersiowe czerwieniej? podczas gdy u samcw s? pokryte czerwono-niebieskimi paskami.

Hodowla i rozmna?anie

D. filamentosus zamieszkuje p?ytkie le?ne strumienie. Z regu?y przebywa w du?ych stadach nad grub? warstw? opad?ych li?ci, w ktrej chroni si? w razie niebezpiecze?stwa. W niewoli wymagaj? du?ych zbiornikw, 80-120cm d?ugo?ci. Samce z regu?y posiadaj? haremy z?o?one z kilku samic.

Samice sk?adaj? ikr? na poziomych li?ciach. Tar?o rozpoczyna si? od oczyszczenia okolicy wybranej ro?liny przez samice. Po tarle samica nie toleruje samca w okolicy ikry wi?c lepiej go usun?? bo samica cz?sto zjada ikr? lub m?ode gdy czuje zagro?enie. Larwy pojawiaj? si? po 2-3 dniach i samica przenosi je z miejsca na miejsce kilka razy. Po nast?pnych 3-4 dniach m?ode zaczynaj? p?ywa?.


Inne


Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości