Laetacara dorsigera

Nazwa ?aci?ska

Laetacara dorsigera, Heckel 1840

Nazwa polska

Rozmiar

Samiec: 10 cm; Samica: 8 cm

Parametry wody

T: 20-30 C, pH 6, TWO < 8dH

Rozmieszczenie geograficzne

Boliwia - Rio Paraguay

Dymorfizm p?ciowy

Rozr?nienie p?ci jest do?? k?opotliwe. Samce s? nieznacznie wi?ksze i maj? d?u?sze p?etwy piersiowe. U samic plamka na p?etwie grzbietowej jest z regu?y wi?ksza. Ponadto samica ma bardziej zaokr?glony brzuch, ktry jest intensywniej czerwony ni? u samcw.

Hodowla i rozmna?anie

Laetacara dorsigera jest spokojn? i ?atw? w utrzymaniu rybk?. Akwarium conajmniej 80cm d?ugo?ci wype?niamy ciemnym pod?o?em i g?sto obsadzamy ro?linami. Woda mo?e by? lekko twarda ale zalecane jest pH ponizej 6.5

Tar?o odbywa sie na otwartej przestrzeni. Ikra, do 300 szt, sk?adana jest po prostu w piasku. Larwy wykluwaj? si? po 40-60 godzinach. Narybek zaczyna swobodnie p?ywa? po oko?o 10 dniach.

Inne


Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości