Microgeophagus altispinosa

Nazwa ?aci?ska

Microgeophagus altispinosa Haseman, 1911

Nazwa polska

Piel?gniczka boliwijska

Rozmiar

Samiec: 9 cm; Samica: 8 cm

Parametry wody

T: 20-29 C, pH 7.6, TWW 4dH, TWO 4dH, przewodno?? 123 S

Rozmieszczenie geograficzne

Boliwia Rio Guapore, Rio Madeira, Rio Quizer.

Dymorfizm p?ciowy

R?nice mi?dzy p?ciami s? nieznaczne. Samce osi?gaj? minimalnie wi?ksze rozmiary, maj? wyd?u?one p?etwy grzbietowe i odbytowe oraz czerwone zewn?trzne promienie p?etwy ogonowej

Hodowla i rozmna?anie

Piel?gniczka Boliwijska jest jednym z mniej wymagaj?cych gatunkw. Pomimo wi?kszej ni? u innych piel?gniczek odporno?ci na zanieczyszczenia zaleca si? cz?st? wymian? wody gdy? wp?ywa to korzystnie na ich samopoczucie. Rybki powinny by? trzymane w obszernym zbiorniku o d?ugo?ci co najmniej 100cm. Pod?o?e piaszczyste jako ?e wiekszo?? biotopw amazo?skich ma piaszczyste dno. G?sta ro?linno??, kryjwki z korzeni i kamieni oraz towarzystwo innych ryb np. kiryskw jest rownie? polecane.

Z regu?y po dobraniu si? pary zaczyna ona do?? agresywnie broni? wybranego obszaru w akwarium. Cz?sto jest do du?y p?aski kamie? lub do?ek w pod?o?u. Samica przygotowuje miejsce na z?o?enie ikry a samiec ogranicza si? do patrolowania okolicy. Larwy pojawiaj? si? po 3-4 dniach a po nast?pnych 8-9 dniach narybek zaczyna swobodnie p?ywa?. M?ode mo?na karmi? larwami solowca.

Inne


Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości