Microgeophagus ramirezi

Nazwa ?aci?ska

Microgeophagus ramirezi Myers & Harry, 1948

Nazwa polska

Piel?gniczka Ramireza

Rozmiar

Samiec: 6 cm; Samica: 5 cm

Parametry wody

T: 25-30 C, pH 4.5-6.5, TWO 2dH, przewodno?? 50 S

Rozmieszczenie geograficzne

Wenezuela Rio Orinoco, Rio Orituca.

Dymorfizm p?ciowy

Pierwsze promienie p?etwy grzebietowej samcw s? wyd?u?one bardziej ni? u samic. Doros?e samice maj? czerwony brzuch ktry u samcw pozostaje niebieski.

Hodowla i rozmna?anie

Piel?gniczka Ramireza jest jedn? z najbardziej kolorowych i przez to rwnie? popularnych rybek akwariowych. Wymaga akwarium o co najmniej 50cm d?ugo?ci i wody o idealnej jako?ci. Rybka ta jest szczeglnie wra?liwa na zanieszczenia zwi?zkami azotowymi. G?sta ro?linno?? zapewnia rybkom poczucie bezpiecze?stwa. Pod?o?em powinien by? drobny piasek. Du?e p?askie kamienie mog? by? wybrane przez pare do z?o?enia ikry.

Rybki osi?gaj? dojrza?o?? p?ciow? w wieku oko?o 4 miesi?cy. Woda o paremetrach zbli?onych do naturalnych jest warunkiem udanego rozrodu. Samica sk?ada do 300 ziarenek ikry na kamieniu lub w do?ku wykopanym w piasku. Oboje rodzice opiekuj? si? ikr? i m?odymi. M?ode zaczynaj? swobodnie p?ywa? po 6-7 dniach.

Inne


Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości