Pelvicachromis pulcher

Nazwa ?aci?ska

Pelvicachromis pulcher - Boulenger, 1901

Nazwa polska

Barwniak czerwonobrzuchy

Rozmiar

Samiec: 10 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

T: 22-26 C, pH 6.5-7.5, TWW < 10dH, TWO < 14dH

Rozmieszczenie geograficzne

Afryka Zachodnia - delta Nigru

Dymorfizm p?ciowy

Samiec znacznie wi?kszy od samicy, p?etwy grzbietowa i odbytowa s? u samca ostro zako?czone - u samicy zaokr?glone. Samica intensywniej ubarwiona ni? samiec, na brzuchu wi?niowa plama.

Hodowla i rozmna?anie

Preferuj? mi?kk? wod? o niskiej zawarto?ci azotanw. Woda powinna byc lekko kwa?na - pH okolo 6.5 ale w neutralnej lub lekko zasadowej rozrd te? jest mo?liwy. Ikra sk?adana jest w kryjwkach (kokos, doniczka), i bezpo?redni? opiek? nad ni? sprawuje samica. Samiec zajmuje si? obron? terytorium wok? kryjwki. Wyl?g cz?sto przenoszony jest przez tarlaki do wykopanego w pod?o?u do?ka.

W zale?no?ci od temperatury larwy wykluwaj? si? po 6-7 dniach, a po 10-14 dniach od wyl?gu zaczynaj? swobodnie p?ywa?.

Inne

Galeria

T: 22-26 C, pH 6.5-7.5, TWW < 10dH, TWO < 14dH

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości