Pseudocrenilabrus multicolor

Ryba niewymagaj?ca, wystarczy niedu?e akwarium - 60 cm d?ugo?ci. W zbiorniku powinny znale?? si? groty, ?upiny kokosowe, korzenie i g?ste k?py ro?lin, w?rd ktrych samica b?dzie mog?a si? chowa? przed samcem i wychowywa? narybek. Agresja g?wnie w obr?bie w?asnego i blisko spokrewnionych gatunkw.

Ikr? inkubuje samica, zazwyczaj trwa to oko?o 10 dni, po wypuszczeniu narybku jeszcze przez jaki? czas samica opiekuje si? potomstwem. Narybek najlepiej karmi? drobnym ?ywym planktonem, nicieniami mikro. Przyjmuje te? pokarmy preparowane.


Nazwa ?aci?ska

Pseudocrenilabrus multicolor

Nazwa polska

G?bacz wielobarwny

Rozmiar

Samiec: 8 cm; Samica: 8 cm

Parametry wody

T: 20-25 C, pH 7, TW 8-18dH

Rozmieszczenie geograficzne

p?nocno-wschodnia Afryka do Tanzanii; Nil, jezioro Alberta, (jez. Wiktoria) ?

Dymorfizm p?ciowy

Samce wi?ksze, masywniejsze, z wyra?n? wy?ci?ka t?uszczow? na "czole". Petwy nieparzyste samcw d?u?sze. Oglnie ubarwione s? w sposb bardziej r?norodny.

Hodowla i rozmna?anie
Inne

Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości