Pseudocrenilabrus philander

Nazwa ?aci?ska

Pseudocrenilabrus philander

Nazwa polska

Rozmiar

Samiec: 13 cm; Samica: 13 cm

Parametry wody

T: 20-25 C, pH 7, TW mi?kka - ?rednio twarda

Rozmieszczenie geograficzne

Aryka po?udniowa; Namibia, Zambia, Mozambik, Zimbabwe, Angola, RPA;
Wyst?puje w rzekach i na terenach bagiennych otaczaj?cych jez. Niasa, w samym Malawi jednak nie jest spotykany.

Dymorfizm p?ciowy

Samce nieco wi?ksze, intensywniej zabarwione.

Hodowla i rozmna?anie

Od?ywia si? g?wnie larwami owadw, krewetkami, czasami tak?e ma?ymi rybami. W akwarium ch?tnie przyjmuje pokarmy mro?one oraz suche. Zbiornik ze wzgl?du na rozmiary ryby powinien by? do?? obszerny, na jednego samca powinno przypada? przynajmniej 60 cm d?ugo?ci akwarium. Preferowany uk?ad to 1 samiec i 3-4 samice. W akwarium tworzymy groty i miejscami sadzimy g??ciej ro?liny, tak aby samice mia?y gdzie si? chowa? przed samcem. Pod?o?e drobnoziarniste.

Samiec broni terytorium wok? gniazda, do ktrego wabi samice. Samica inkubuje ikre w pysku.


Pseudocrenilabrus philander wyst?puje na do?? du?ym obszarze Afryki - od po?udniowych dop?yww Kongo po po?udniowe wybrze?a kontynentu. Na tak obszernym terenie wykszta?ci?o si? kilka form, ktre zaliczane s? do tego samego gatunku. Sytuacja ta jednak zmienia si? w kolejnych systematykach. Poni?sza systematyka powinna u?atwi? poruszanie si? w nazewnictwie tych ryb.

Synonimy:
Pseudocrenilabrus philander
Chromis philander
Astatotilapia moffati
Chromis ovalis
Haplochromis moffatii
Haplochromis philander
Hemichromis moffati
Hemihaplochromis philander
Paratilapia luebberti
Paratilapia moffati
Pseudocrenilabrus natalensis
Tilapia philander


P. p. dispersus
Haplochromis philander dispersus
Chromys moffatii
Hemihaplochromis philander dispersus
Pseudocrenilabrus philander dispersus
Tilapia ellenbergii
Tilapia ovalis


P. p. luebberti
Haplochromis philander luebberti
Pseudocrenilabrus philander luebberti
Inne

Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości