Apistogramma trifasciata - dziennik hodowlany

Wst?p

Pod koniec pa?dziernika 2002 roku otrzyma?em od kolegi haremik Apistogramma trifasciata. Od pocz?tku by?em zafascynowany kolorami i zachowaniem tych ryb. Postanowi?em je rozmno?y?, jednak musia?em troch? na to poczeka?. Pocz?tkowo nie mia?em warunkw, poniewa? jedyne akwarium do ktrego mg?bym prze?owi? par? by?o zaj?te przez narybek kiryskw. Na szcz??cie znalaz?a si? osoba, ktra z ch?ci? je przygarn??a. Raz nawet w zbiorniku oglnym, gdzie przez do?? d?ugi czas mia?em wod? odbiegaj?c? od wymaga? piel?gniczek samiczka wodzi?a trjk? m?odych. Niestety nic z tego tar?a nie wysz?o. W ko?cu gdy kiryski by?y ju? u nowego w?a?ciciela zabra?em si? za przygotowywanie zbiornika tarliskowego. Mia? on pojemno?? 50l. W ?rodku znajduj? si? dwa kokosy, p?aski kamie?, sporo mchu jawajskiego oraz kilka innych ro?lin. Szczeglnie wa?n? rol? pe?ni tam rogatek, ktry przez swj bardzo szybki wzrost przyczynia si? do obni?enia w akwarium poziomu zwi?zkw azotowych. Filtracj? stanowi?y tam dwa filtry g?bkowe. Niestety jak si? okaza?o nie mog?em obni?y? PH poni?ej 7. Win? za to ponosi?y w?a?nie filtry g?bkowe. By?y one nap?dzane powietrzem, a w?a?nie jego banieczki rozbijaj?c si? o powierzchnie wody powodowa?y wytr?canie si? z wody CO2. Wod? zmi?kcza?em filtraxem k, jednak jony CO3-, ktre powstawa?y po przepuszczeniu przez niego wody tak?e ulatnia?y si?. Nie pomg? tak?e wyci?g z torfu. Kupi?em filtr kaskadowy i gdy ustawi?em go tak, ?eby nie powodowa? zbytniego ruchu powierzchni osi?gn??em wymarzone parametry - KH - 1, GH-4 , a PH - 6. Dopiero pod koniec sierpnia prze?owi?em samca i samiczk? do akwarium tarliskowego.

radek_trifasciata_01
Samiczka A. trifasciata. fot. Andrzej Zabawski www.akwafoto.pl

radek_trifasciata_02
Samiec A. trifasciata. fot. Andrzej Zabawski www.akwafoto.pl

1.09

Zauwa?y?em, ?e samiczka jest ??ta i bardzo du?o czasu sp?dza w kokosie. Po podniesieniu kokosa moje podejrzenia potwierdzi?y si? - jest ikra :-). Doda?em biodesinalu tropicala. Przez roztargnienie zbyt du?? dawk? - do akwarium oglnego. Jednak to nie zaszkodzi?o. Jedna rzecz ktr? si? przejmuje to ?widerki. Boje si?, ?e w nocy dobior? si? do ikry.

radek_trifasciata_03
Zaloty.

3.09

Za?o?y?em g?bk? na wlot filtra. Nie chce, ?eby m?ode zosta?y wci?gni?te do ?rodka kaskady.

4.09

Dzisiaj zdarzy?a si? troch? dziwna rzecz - samiczka wyprowadzi?a m?ode na zewn?trz kokosa, ale te maja jeszcze woreczki ??tkowe i nie p?ywaj?. Troch? to nietypowe ;-). Ci??ko mi oceni? ilo?? m?odych. Jednak s?dz?c po ilo?ci ikry jest ich jakie? 15-30 sztuk. Od?owi?em samca. M?odymi jako? si? nie przejmowa?, tylko p?ywa? sobie z przodu akwarium i czeka? na jedzonko. Nie chcia?em, ?eby zasmakowa? w m?odych.

5.09

M?ode nadal nie p?ywaj?. Niektrym zdarza si? jednak odp?yn?? dalej stylem "rozpaczliwym", wiele z nich przyczepia?o si? do g?bki kaskady i nie mia?o si?y stamt?d uciec. Rozwi?za?em ten problem wk?adaj?c drobnoziarnist? g?bk? do fajki zasysaj?cej wod?, oraz jako wk?ad. Teraz ju? jest dobrze. M?ode mog? swobodnie stamt?d odp?yn??. Jednak cz??ciej zabiera je samica w pyszczku.

6.09

Narybek p?ywa :-). ?liczny widok. Gdy ktre? z m?odych odpylnie za daleko, samica bierze je w pyszczek i wypluwa do gromadki. Gdy ju? zabiera "uciekiniera" prawdopodobnie oczyszcza je ?uj?c - niektrzy mogliby pomy?le?, ?e je zjada. Wiem ju? dok?adniej ile jest m?odych - jakie? 30 sztuk. Czyli nie?le jak na 1,5cm samiczk?. Odka?alnik tropicala bardzo dobrze spe?ni? swoja role - na ikr? nie rzuci?a si? ple??. Narazie nie b?d? ich niczym karmi? - wystarcza pierwotniaki z mchu jawajskiego, w ktrym praktycznie bez przerwy przesiaduj?. Wiec tu rada dla przysz?ych hodowcw piel?gniczek - zawsze starajcie si? mi?? w akwarium tarliskowym k?pk? mchu jawajskiego - nic nie zast?pi naturalnego pokarmu, ktry si? w nim namna?a.

9.09

Dosta?em od kolegi nicienie mikro. Skarmi?em nimi na prb? m?ode i okaza?o si?, ?e do?? ch?tnie je j?dz?, chocia? s? przy tym bardzo ostro?ne i pokarm musza dosta? "pod nos". Na razie m?ode nie sprawiaj? ?adnych k?opotw. I bardzo dobrze. P?ywaj? do?? nieporadnie, ale my?l?, ?e za kilka dni to si? zmieni.

10.09

Policzy?em w miar? dok?adnie m?ode. Mam jakie? 25 sztuk maluchw. Dzisiaj znacznie si? ju? o?mieli?y i je?li samica jest w pobli?u, ja od 5 minut praktycznie si? nie ruszam to zajadaj? nicienie mikro a? mi?o popatrze?. Wida? ju?, ?e uros?y - wcze?niej ci??ko by?o mi je wypatrze?.

radek_trifasciata_05
Samica z m?odymi.

11.09

Zauwa?y?em, ?e na m?odych zaczynaj? pojawia? si? czarne kropki. Pewnie nied?ugo zamieni? si? w pr?gi. Rosn?, szybko. Nastawi?em im artemi?. Staj? si? coraz mniej p?ochliwe i gdy widza samice swobodnie sobie ?eruj?. Nie ograniczaj? si? ju? tak?e do strefy przydennej. Cz?sto zapuszczaj? si? w to?. Wydaje mi si?, ze s? teraz 2 razy wi?ksze ni? pocz?tkowo, ale je?li zamieraj? w bezruchu na ?wirku staja si? niewidoczne.

13.09

Zrobi?em im pierwsza podmian? wody. Zla?em 20l i uzupe?ni?em to woda z akwarium oglnego. Mam tam no3 niemierzalne, wiec my?l?, ?e zrobi?em dobrze. Od dzisiaj zaczynam karmi? je artemia. Najtrudniejszy by? pierwszy krok. P?niej zajada?y si? ni? jak szalone.

18.09

Wyra?nie wida?, ?e m?ode si? o?mieli?y. P?ywaj? prawie po ca?ym akwarium, odp?ywaj? do?? daleko od matki. Czarne kropki zaczynaj? zamienia? si? w pr?gi.

24.09

Maluchy nie boja si? ju? praktycznie niczego. Rzucaj? si? na artemi? jak doros?e ryby. S? ju? ca?kiem spore. Oczywi?cie nie mo?na ich porwnywa? do gupika w tym wieku, jednak jestem zadowolony z ich tempa wzrostu.

14.10

M?ode rybki uros?y bardzo. Teraz prbuj? przestawi? je na oczlika. Osi?gn??y ju? d?ugo?? od 7mm do 10mm. Nadal p?ywaj? z matka z tego powodu, ze nie chce jej prze?awia? do du?ego akwarium. Niestety pad? mi ju? samiec i zostawi? samic? z m?odymi. Zdj?cia pochodz? w?a?nie z tego dnia i mo?na zauwa?y?, ze wcze?niejsze kropki, ktre mia?y, zamieni?y si? w dobrze widoczne pr?gi. Maluchy wygl?daj? ju? na miniaturk? samiczki. Oczywi?cie nie licz?c ??tego koloru ktrego nie posiadaj?. Cz?sto obserwuje ich walki co bardzo mnie cieszy - jak podrosn? b?dzie bardzo ciekawie ogl?daj?c kolonie 15 sztuk :-), a taka ilo?? planuje sobie pozostawi?.

My?l?, ?e mog? ju? teraz powiedzie?, ?e rozmno?enie tych piel?gniczek nie by?o bardzo trudne. No mo?e nie liczac tych problemw z wod?, ale rownie dobrze mog?em sobie z tym poradzi? dodaj?c torfu. Zach?cam wi?c wszystkich, ?eby rozmna?ali w miar? mo?liwo?ci piel?gniczki poniewa? nadal s? to ryby do?? trudne do dostania w sklepach, a szkoda...

Zbiornik rozrodczy

Rozmiar: 52.5 dm3 - 50*30*35 (d?*szer*wys)
Filtracja: AquaEl FZN-3 z oryginalnym g?bkowym wk?adem i drobnoziarnist? g?bk?
Woda: GH - 4n, KH - 1n; pH - 6.0, jednak teraz gdy m?ode ju? podros?y GH - 8, KH - 4, pH - 6,8; NO3 - 0 , tylko czasami wzrasta?o powy?ej 5
O?wietlenie: 18W philips aquarelle w belce o?wietleniowej po?o?onej na szybie pokrywowej akwarium.
Pod?o?e: cienka warstwa grysu bazaltowego
CO2: z bimbrowni 1.5l, rozpuszczane przez dzwon w?asnej roboty
Ro?liny: Bacopa monnieri, Echinodorus sp. , Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny) , Vesicularia dubyana.
radek_trifasciata_04
Widok oglny zbiornika tarliskowego.
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości