Apistogramma alacrina - A106

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma Alacrina

Opisa? Kullander (2004)
Synonimy

sp. "Blue-cheek"
sp. "Puerto Nario"
sp. "Rotpunkt/Red spot"
sp. "Schwarzsaum"

Kod A106
Grupa Rotpunkt
Rozmiar

Samiec: 6 cm; Samica: 4 cm

Parametry wody

PH: 5,5 - 6,5; Temperatura: 24C 27C; Twardo??: 2 dH - 10 dH

Rozmieszczenie geograficzne zlewisko grnej Rio Guaviare i Caqueta, Kolumbia
Pochodzenie holotypu zlewisko Rio Guanviare, Kolumbia
Dymorfizm p?ciowy

Apistogramma Alacrina s? jednym z najtrudniejszych do rozpoznania. Trudno rozr?ni? samczyka od samiczki, obie p?cie maj? krtkie p?etwy grzbietowe i zaokr?glone p?etwy ogonowe. Naj?atwiej jest powiedzie?, samiczki s? mniejsze i maj? drobniejsz? budow? cia?a. Oczywi?cie w czasie tar?a ten problem nie wyst?puje.

Hodowla i rozmna?anie

Jeden z ?atwiejszych utrzymaniu gatunkw Apistogramma. Samiec zajmuje wi?kszy rewir, na ktrym mniejsze terytoria posiadaj? samiczki. W czasie tar?a ich agresja nieco ro?nie, poza okresem godowym to spokojne ryby. Z?o?e ikry mo?e liczy? nawet 200 ziaren, z ktrych ju? przy pH 7,5 i ?redniej twardo?ci (ok. 12GH), po 2-3 dniach wykluwaj? si? m?ode. Samica jest bardzo troskliwa i agresywnie stara si? przegoni? innych mieszka?cw zbiornika. Przy 2 i wi?cej samicach wodz?cych narybek po akwarium pojawia si? cz?sto zjawisko podkradania m?odych. Narybek ro?nie do?? wolno, osi?gn?wszy po 4 miesi?cach ok. 2-3cm d?ugo?ci (staj? si? rwnocze?nie dojrza?e p?ciowo).

Specyficzne cechy gatunku

W?rd jednego wyl?gu zdarzaj? si? samce o nieco innym wzorze ubarwienia, co wskazuje na polichromatyzm u tego gatunku Apistogramma.

Inne

?atwo infekowana przez paso?yty skrne. Poniewa? ubarwienie form holotyptycznych (Guaviare) jest nieznane, powinna by? dalej u?ywana popularna nazwa (Apistogramma Rotpunkt) plus lokalizacja.

Galeria

Zapraszamy do galerii

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości