Apistogramma huascar

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma huascar

Opisa? Roemer, Pretor & Hahn, 2006
Synonimy

cf. atahualpa Schwanzzipfel/Tail-Tip, sp. Sun Pin, Sunrise

Kod A177
Grupa Cacatuoides/Atahualpa
Rozmiar

Samiec 8cm, Samica 5cm

Parametry wody

Rozmieszczenie geograficzne Nie dok?adnie poznane. Gatunek wyst?puj?cy w p?nocno-zachodnim Peru, w okolicach Iquitos. Mo?liwe, ze jego zasi?g wyst?powania pokrywa si? z A. atahualpa.
Pochodzenie holotypu

Ma?y le?ny strumie? w strumie? dorzeczu Rio Nanay, 45km na po?udnie od Iquitos, Loreto, Peru

Dymorfizm p?ciowy

Wyra?ny. Samiec wi?kszy, posiada wysok? p?etw? grzbietow?, typow? dla swojego gatunku. Samica ma podobny wzr z czarnych plam na ciele, jednak poza okresem tar?a brak u niej ??tawego zabarwienia na brzuchu. Nie posiada rwnie? ??topomara?czowych, ostrych zako?cze? p?etwy ogonowej.

Hodowla i rozmna?anie Trudna do rozmno?enia piel?gniczka. Dla pomy?lnego przebiegu tar?a nale?y zapewni? im pH poni?ej 6.0, i temperatury w okolicach 25 st. C. Najwi?kszym problemem s? ma?e rozmiary narybku, ktry po wyl?gu nie mo?e podejmowa? larw artemii, lecz najpierw drobniejsze pokarmy, np. nicienie mikro, plankton itp.
Specyficzne cechy gatunku

Samce obejmuj? terytorium kilku samic. Mo?liwe jest trzymanie jednego samca z 2-4 samiczkami. Celem o?mielenia w akwarium nale?y zapewni? im du?? ilo?? kryjwek, ro?liny rzucaj?ce cie? i towarzystwo ryb rozpraszaj?cych (np. ma?ych k?saczowatych). Przy odpowiednio du?ym akwarium zalecane jest trzymanie wi?ksze liczby samic i samcw, np. 3 samce i 6 samic.

Inne

Bardzo ciekawy gatunek, pocz?tkowo mylony z bardzo podobnymi z reszt?, A atahualpa. R?nica miedzy obydwoma gatunkami polega na tym, ?e samce A. huascar maj? charakterystyczne pomara?czowe, ostre zako?czenia p?etwy ogonowej, ktra pozostaje u A. atahualpa zaokr?glona i bez wzorw. Samice s? trudniejsze do odr?nienia, szczeglnie poza okresem tar?a. Podczas opieki nad potomstwem/ikr? samice A. atahualpa s? pomara?czowo??te, a A. huascar cytrynowo??te.

Galeria

Unable to find the source directory (/home/gan/domains/apisto.pl/public_html/images/stories/apisto/huascar/spis/), please check if your source directory exists

Zapraszamy do galerii

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości