Apistogramma rositae - A189

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma rositae

Opisa? Roemer, Roemer, Hahn, 2006
Synonimy

sp. Harlequin, Highfin-Panduro

Kod A189
Grupa Cacatuoides/Nijsseni
Rozmiar

Samiec 7cm, Samica 5cm

Parametry wody

Rozmieszczenie geograficzne Nie dok?adnie poznane. Z dotychczasowych informacji ma?e le?ne strumienie zasilaj?ce dop?ywy Rio Marann.
Pochodzenie holotypu

Ma?y le?ny strumie? strumie? w dorzeczu Rio Marann, pomi?dzy miejscowo?ciami Nauta i Baranca, Loreto, Peru

Dymorfizm p?ciowy

Niezbyt wyra?ny. Samiec wi?kszy, mocno zbudowany bardziej kolorowy, jest bladoniebiesko ubarwiony. Samica poza okresem tar?a podobna do samca (brak u nie niebieskiego koloru), w czasie tar?a miodowo??ta. Posiada czarn? plamk? boczn?, ktra u samca jest rzadko widywana.

Hodowla i rozmna?anie Nale?y do ?rednio trudnych w rozmno?aniu piel?gniczek. Dla pomy?lnego przebiegu tar?a nale?y zapewni? im pH oko?o 5.5-6.0, i temperatury w okolicach 26 st. C. Roemer (2006) podaje, ?e przy zapewnieniu odpowiednich i stabilnych warunkw mo?liwe jest uzyskanie nawet powy?ej 100 sztuk narybku. Samiec standartowo pilnuje obszaru na ktrym swoje ma?e terytoria posiadaj? samice pilnuj?ce narybku.
Specyficzne cechy gatunku

Podobnie jak inne gatunki z grupy, nie jest to ?agodna ryba. Jednak daleko jej w stopniu agresji do np. A. martini. W odpowiednio urz?dzonym (ze spor? ilo?ci? ciasnych kryjwek w postaci korzeni li?ci itp.), przestronnym (200L) akwarium mo?na trzyma? grup? samca z 3 samicami, bez obaw o powa?niejsze potyczki mi?dzy pilnuj?cymi m?odych samicami. W wypadku posiadania wi?kszego akwarium mo?na nabyc wi?ksza ilo?? samcw

Inne

Kolejny nale??cy do kompleksu Nijsseni gatunek, niedawno opisany przez Roemera. Typowo dla przedstawicieli swojej grupy jest to ryba interesuj?ca, o nietypowej kolorystyce pozwalaj?cej odr?ni? j? od pozosta?ych Apistogramma. Nawet od Apistogramma nale??cych do tego samego kompleksu, z powodu braku czerwonego obramowania na p?etwie ogonowej. Nazwa zosta?a nadana na cze?? Rosity Bonhaus, partnerki ?yciowej Hansa A. Baenscha.

Galeria

Zapraszamy do galerii

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości