Apistogramma cacatuoides - A200
 

Nazwa łacińska

 Apistogramma cacatuoides - Hoedeman, 1951

Opisał Hoedeman (1951)
Synonimy


Kod A200
Grupa cacatuoides
Rozmiar

Samiec: 9 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

 T: 21-29 C, pH 7, TWO 14 dH, TWW 10-12 dH

Rozmieszczenie geograficzne

Peru - basen Ucayali, Brazylia - Rio Tefe

Pochodzenie holotypu


Dymorfizm płciowy

Bardzo widoczny. Samce są znacznie większe od samic, a ich kolorystyka może być dalece zróżnicowana. Najbardziej rozpoznawalną cechą dymorfizmu (poza rozmiarem) jest wyraźne wydłużenie trzech promieni płetwy grzbietowej (od 3 do 5), które przypominają czub na głowie papugi Kakadu - stąd właśnie wzięła się potoczna nazwa tej pielęgniczki.. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej u samca rozwija się płetwa ogonowa w kształcie liry (rozwidlona), podczas gdy samiczki zwykle mają ją zaokrągloną lub lekko ściętą. Płetwa grzbietowa samców ma widoczną, długą błonę pomiędzy 7 a 8 promieniem (u samic nie jest ona tak wydłużona). Końcówka płetwy grzbietowej jest wydłużona i ostro zakończona. U dorosłych samców - niebieskawe zabarwienie powiększonych warg. Inne cechy charakterystyczne dla samców to: niebiesko-szare obrzeża płetwy odbytowej i brzusznych; zwykle nieregularnie ukształtowana czerwona lub czarna plamka ogonowa; możliwe również występowanie plamki na płetwach grzbietowej i odbytowej (samice z hodowli czasami również posiadają takie plamki, ale odłowione raczej nie); płetwa ogonowa samców nigdy nie zawiera pręg od początku do końca - pasy są niekompletne i ograniczone do nasady i dolnej części płetwy. Samice przede wszystkim nie posiadają wydłużenia na przedniej części płetwy grzbietowej, a ich płetwa ogonowa jest skrócona i zaokrąglona. Mają również czarne zewnętrzne krawędzie płetw piersiowych. Podczas tarła samice mają intensywne żółte zabarwienie (samce w czasie rozmnażania nie przybierają jakiejś szczególnej kolorystyki).

Hodowla i rozmnażanie

 

A. cacatuoides jest stosunkowo prosta w rozmnażaniu. Większa niż zwykle podmiana wody, podawanie przez krótki czas żywego pokarmu czy przeniesienia do przygotowanego akwarium tarliskowego o parametrach zbliżonych do idealnych (i co ważniejsze odmiennych od panujących w akwarium ogólnym) to tylko przykładowe działania mogące zasymulować porę deszczową (w trakcie której deszczówka obniża twardość, pH i ogólną temperaturę wody). Sygnałem gotowości samicy do tarła jest często „zalepienie” otworu wejściowego do kryjówki (zmniejszenie go), samiec w tym czasie zaleca się do niej poruszając energicznie płetwą ogonową.
Samica składa nawet do 200 szt. ikry na ściankach upatrzonej kryjówki (łupina kokosa, ścięta doniczka). Samiec - nie mieszcząc się w otworze kryjówki - najczęściej zapładnia ikrę kierując mlecz machnięciami ogona w kierunku groty ((lepszą skuteczność zapłodnienia jaj uzyskuje się przy niskiej kryjówce). Zapłodniona ikra jest koloru czerwonego. Larwy – w zależności od temperatury - wykluwają się po 2-3 dniach (w literaturze spotkałem też 4-5), a po 7-10 dniach od zapłodnienia narybek zaczyna pływać. Narybkiem zwykle samotnie opiekuje się samica, samiec w tym czasie patroluje obrzeża terytorium. Zdarza się, że samiec przejmuje bezpośrednią opiekę nad narybkiem (po 2-3 tygodniach) - dzieje się tak, gdy samica składa ponownie ikrę. Narybek można karmić larwami solowca (artemią) i nicieniami mikro kilka razy dziennie w bardzo małych ilościach. Narybek rośnie stosunkowo szybko, osiągając dojrzałość płciową już po ok. 5 miesiącach.
A. cacatuoides jest stosunkowo prosta w rozmnażaniu. Większa niż zwykle podmiana wody, podawanie przez krótki czas żywego pokarmu czy przeniesienia do przygotowanego akwarium tarliskowego o parametrach zbliżonych do idealnych (i co ważniejsze odmiennych od panujących w akwarium ogólnym) to tylko przykładowe działania mogące zasymulować porę deszczową (w trakcie której deszczówka obniża twardość, pH i ogólną temperaturę wody). Sygnałem gotowości samicy do tarła jest często „zalepienie” otworu wejściowego do kryjówki (zmniejszenie go), samiec w tym czasie zaleca się do niej poruszając energicznie płetwą ogonową.
Samica składa nawet do 200 szt. ikry na ściankach upatrzonej kryjówki (łupina kokosa, ścięta doniczka). Samiec - nie mieszcząc się w otworze kryjówki - najczęściej zapładnia ikrę kierując mlecz machnięciami ogona w kierunku groty ((lepszą skuteczność zapłodnienia jaj uzyskuje się przy niskiej kryjówce). Zapłodniona ikra jest koloru czerwonego. Larwy – w zależności od temperatury - wykluwają się po 2-3 dniach (w literaturze spotkałem też 4-5), a po 7-10 dniach od zapłodnienia narybek zaczyna pływać. Narybkiem zwykle samotnie opiekuje się samica, samiec w tym czasie patroluje obrzeża terytorium. Zdarza się, że samiec przejmuje bezpośrednią opiekę nad narybkiem (po 2-3 tygodniach) - dzieje się tak, gdy samica składa ponownie ikrę. Narybek można karmić larwami solowca (artemią) i nicieniami mikro kilka razy dziennie w bardzo małych ilościach. Narybek rośnie stosunkowo szybko, osiągając dojrzałość płciową już po ok. 5 miesiącach.

 

Specyficzne cechy gatunku


Inne

 

Odmiany: 

„Tripple Red” & „Double Red” - odmiana ta charakteryzuje się czerwonymi/czarnymi witrażykami na płetwie ogonowej, grzbietowej i odbytowej (obecnie znane są również osobniki z czarnymi obrzeżami płetwy brzusznej).

„Orange Flash” - forma ta powstała w wyniku krzyżowania odmiany "triple red", a selektywne rozmnażanie miało na celu wyeliminowanie wstawek na płetwach; jakkolwiek kolor płetw może wahać się od jasnej pomarańczy do czerownego w odróżnieniu od „Triple/Double Red” są one jednolite (bez domieszek).

"Yellow/Gold" - forma hodowlana będąca najprawdopodobniej hybrydą „dzikiej” żółtej formy A. cacatuoides (np. takiej jak z Pucalpa) oraz jednej z form czerwonych (Triple Red lub Double Red); z uwagi na albinotyczne ubarwienie ciała zwana również białą kakadu.

 

Galeria

 

Logowanie



Polish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości