Apistogramma diplotaenia - A128

Nazwa ?aci?ska

Opisa? Kullander (1987)
Synonimy

Doppelband, Double-banded

Kod A128
Grupa diplotaenia
Rozmiar

Samiec: 5 cm; Samica: 4 cm

Parametry wody

T: 23-30 C, pH 4.2-5.0, TWO <1dH, przewodnoP? <10 S

Rozmieszczenie geograficzne

Grne i ?rodkowe dorzecze Rio Negro a? do archipelagu Anavilhanas

Pochodzenie holotypu

Dolny bieg Rio Dara, w dorzeczu Rio Negro

Dymorfizm p?ciowy

Samce maj? wyd?u?one tylne ko?ce p?etwy grzbietowej i d?ugie, przezroczyste p?etwy piersiowe. U samic te p?etwy s? krtkie i zaokr?glone. P?etwy piersiowe s? czarne. Dojrza?e samice maj? zaczerwienione okolice nasady p?etwy odbytowej.

Hodowla i rozmna?anie

A. diplotaenia jest do?? wymagaj?c? piel?czniczk? zarwno je?li chodzi o wymiary akwarium jak i jako?? wody. Jest bardzo wra?liwa na zwi?zki azotowe wi?c cz?ste podmiany wody s? konieczno?ci?. Woda powinna by? bardzo mi?kka i kwa?na.

Do tar?a dochodzi tylko w bardzo mi?kkiej wodzie o przewodno?ci poni?ej 20S i pH poni?ej 5. Tar?o odbywa si? wewn?trz kryjwki, ktr? samiec najpierw dok?adnie sprawdza, a potem zaprasza samic?. Larwy pojawiaj? si? po trzech dniach, a po dalszych 4 zaczynaj? swobodnie p?ywa?.

Specyficzne cechy gatunku

 A. diplotaenia jest do?? wymagaj?c? piel?czniczk? zarwno je?li chodzi o wymiary akwarium jak i jako?? wody. Jest bardzo wra?liwa na zwi?zki azotowe wi?c cz?ste podmiany wody s? konieczno?ci?. Woda powinna by? bardzo mi?kka i kwa?na. Do tar?a dochodzi tylko w bardzo mi?kkiej wodzie o przewodno?ci poni?ej 20S i pH poni?ej 5. Tar?o odbywa si? wewn?trz kryjwki, ktr? samiec najpierw dok?adnie sprawdza, a potem zaprasza samic?. Larwy pojawiaj? si? po trzech dniach, a po dalszych 4 zaczynaj? swobodnie p?ywa?.

Inne

Jeden z bardziej wyspecjalizowanych gatunkw rodzaju. Praktycznie jedyny gatunek, ktry zamieszkuje odkryte, piaszczyste obszary przybrze?ne

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości