Apistogramma (cf.) diplotaenia "Orinoco" - A129

Nazwa ?aci?ska

Opisa?
Synonimy

(cf.) diplotaenia "Venezuela"

Kod A129
Grupa diplotaenia
Rozmiar

Parametry wody

Rozmieszczenie geograficzne

Basen Rio Atabapo w dorzeczu Orinoko

Pochodzenie holotypu

Dymorfizm p?ciowy

Samce maj? wyd?u?one tylne ko?ce p?etwy grzbietowej i d?ugie, przezroczyste p?etwy piersiowe. U samic te p?etwy s? krtkie i zaokr?glone. P?etwy piersiowe s? czarne. Dojrza?e samice maj? zaczerwienione okolice nasady p?etwy odbytowej.

Hodowla i rozmna?anie

Specyficzne cechy gatunku

A. diplotaenia jest do?? wymagaj?c? piel?czniczk? zarwno je?li chodzi o wymiary akwarium jak i jako?? wody. Jest bardzo wra?liwa na zwi?zki azotowe wi?c cz?ste podmiany wody s? konieczno?ci?. Woda powinna by? bardzo mi?kka i kwa?na. Do tar?a dochodzi tylko w bardzo mi?kkiej wodzie o przewodno?ci poni?ej 20S i pH poni?ej 5. Tar?o odbywa si? wewn?trz kryjwki, ktr? samiec najpierw dok?adnie sprawdza, a potem zaprasza samic?. Larwy pojawiaj? si? po trzech dniach, a po dalszych 4 zaczynaj? swobodnie p?ywa?.

Inne

Prby krzy?wek tej formy z A. diplotaenia z Rio Negro wydaj? sie pokazywa?, ?e jest to osobny gatunek. Wyra?ne rznice s? dostrzegalne przy porwnaniu oznak agresywno?ci

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości