Apistogramma (cf.) diplotaenia "Orinoco" - A129

Nazwa ?aci?ska

Opisa?
Synonimy

(cf.) diplotaenia "Venezuela"

Kod A129
Grupa diplotaenia
Rozmiar

Parametry wody

Rozmieszczenie geograficzne

Basen Rio Atabapo w dorzeczu Orinoko

Pochodzenie holotypu

Dymorfizm p?ciowy

Samce maj? wyd?u?one tylne ko?ce p?etwy grzbietowej i d?ugie, przezroczyste p?etwy piersiowe. U samic te p?etwy s? krtkie i zaokr?glone. P?etwy piersiowe s? czarne. Dojrza?e samice maj? zaczerwienione okolice nasady p?etwy odbytowej.

Hodowla i rozmna?anie

Specyficzne cechy gatunku

A. diplotaenia jest do?? wymagaj?c? piel?czniczk? zarwno je?li chodzi o wymiary akwarium jak i jako?? wody. Jest bardzo wra?liwa na zwi?zki azotowe wi?c cz?ste podmiany wody s? konieczno?ci?. Woda powinna by? bardzo mi?kka i kwa?na. Do tar?a dochodzi tylko w bardzo mi?kkiej wodzie o przewodno?ci poni?ej 20S i pH poni?ej 5. Tar?o odbywa si? wewn?trz kryjwki, ktr? samiec najpierw dok?adnie sprawdza, a potem zaprasza samic?. Larwy pojawiaj? si? po trzech dniach, a po dalszych 4 zaczynaj? swobodnie p?ywa?.

Inne

Prby krzy?wek tej formy z A. diplotaenia z Rio Negro wydaj? sie pokazywa?, ?e jest to osobny gatunek. Wyra?ne rznice s? dostrzegalne przy porwnaniu oznak agresywno?ci

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości