Apistogramma sp. "Pebas" - A89

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma sp. "Pebas"

Opisa?
Synonimy sp Apistogramma. "Dolly"
A-87 - Apistogramma sp. "Ampiyacu"
A-88 - Apistogramma sp. "Noronha"
A-89 - Apistogramma sp. "Morado"
A-89 - Apistogramma sp. "Purple"
Kod A89
Grupa regani/eunotus
Rozmiar

Samiec: 7,00 cm; Samica: 4,50 cm

Parametry wody

T: 23-30 C, pH 5,5 - 7,2, Twardo?? 0 - 14 dGH

Rozmieszczenie geograficzne

Zlewisko Rio Ampiyacu, Peru

Pochodzenie holotypu

Dymorfizm p?ciowy

Samiec znacz?co wi?kszy od samicy. Samica w ubarwieniu godowym intensywnie ??ta.
U doros?ych samcw ko?cwki p?etwy grzbietowej i odbytowej wyd?u?one i ostre, u samic p?etwy s? zaokr?glone.

Hodowla i rozmna?anie

Tar?o typowe dla piel?gniczek w ustronnym miejscu, w kryjwkach (kokos, korze?). W okresie tar?a oraz pilnowania ikry samiczka staje si? bardzo agresywna w stosunku do samca i w skrajnych sytuacjach mo?e go zabi?. Dlatego te?, je?eli trzymacie ryby w ma?ym akwarium (60 cm), najlepiej od?owi? samca.

Specyficzne cechy gatunku

Inne

Kompleks Pebas-Apistogramma, pocz?tkowo by? wydzielony, jednak teraz po??czony jest z kompleksem Apistogramma eunotus. Status odmiennych form nie jest jasny.

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości