Apistogramma borelli

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma borelli - Regan, 1906

Nazwa polska

Piel?gniczka ??ta

Kod A101
Rozmiar

Samiec: 6cm; Samica: 4cm

Parametry wody

T: 20-30 C, pH 5-8, TWO 0-15dH, przewodno?? 10-200S.

Rozmieszczenie geograficzne

Brazylia - Matto Grosso, Rio Parana, Rio Paraguai. P?nocna Argentyna - Rio Uruguay.


Dymorfizm p?ciowy

Samce nieznacznie wi?ksze maja bardzo wysok? p?etw? grzbietow? ktrej wysoko?? czasami rwna si? wysoko?ci cia?a. Ponadto mi?kkie ko?cwki p?etw grzebietowej i odbytowej s? znacznie wyd?u?one. Samice s? ??te i maj? zaokr?glone p?etwy i czarne obrze?a pletw piersiowych.

Hodowla i rozmna?anie

Ta bardzo odporna piel?gniczka toleruje bardzo szerokie zakresy parametrw wody. W przeciwie?stwie do innych piel?gniczek znosi bardzo dobrze niskie temperatury (W Argentynie notowano wyst?powanie tych rybek w temperaturach 12-16 C). Zbiornik o minimalnej d?ugo?ci 60cm, g?sto zaro?ni?ty ro?linami, z du?? ilo?ci? korzeni, kamieni stanowi? bedzie idealne ?rodowisko dla tych rybek.

Samica sk?ada do 200 szt ikry wewn?trz wybranej kryjwki. Larwy pojawiaj? si? po 2-4 dniach. M?odymi opiekuje si? wy??cznie samica. M?ode zaczynaj? swobodnie p?ywa? po 7-11 dniach. Rosn? do?? wolno i osi?gaja dojrza?o?? po 6-7 miesiacach.

Inne

Apistogramma borellii - Jak rozmno?y? "parasolki"

Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości