Apistogramma hippolytae - A134

Nazwa ?aci?ska

Opisa? Kullander (1982)
Synonimy

sp. "Zweipunkt/Two-spot" 

A 133 Apistogramma cf. hippolytae (Rio Trombetas)
A 134 Apistogramma hippolytae (Aquariumimport)
A 135 Apistogramma cf. hippolytae (Rio Tef)

Kod A134
Grupa steindachneri/steindachneri
Rozmiar

Samiec: 6 cm, Samica 4 cm

Parametry wody

pH: 6,0 do 7,0; Twardo??: 1-15 stopni dGH; Temperatura: 25C do 30C

Rozmieszczenie geograficzne

?rodkowa Amazonka (Tefe, Manacapuru, Negro), Brazylia

Pochodzenie holotypu

strumie? (wpadaj?cy) do Lago (jeziora) Manacapuru w dorzeczu Rio Solimes, stan Amazonia, Brazylia

Dymorfizm p?ciowy

Obie p?ci s? do siebie zbli?one wygl?dem i cz?sto trudno jest je rozr?ni?. Doros?e samce wykszta?caj? wyd?u?one p?etwy grzbietowe, odbytowe i czasami piersiowe. Samice maja czarne p?etwy piersiowe, ktre u samcow zawsze s? przezroczyste lub niebieskawe. 

Hodowla i rozmna?anie

Udane tar?o przy parametrach wody pH 6,0; temperatura 27C

Specyficzne cechy gatunku

A. hippolytae ?yje w biotopie czarnej wody powy?ej grubej wartwy opad?ych li?ci. Woda jest bardzo mi?kka i kwa?na, o niskiej zawarto?ci zwi?zkw azotowych. Woda jest ma?o przejrzysta. Ro?liny wodne nie mog? egzystowa? w takich warunkach, zbyt ciemno by proces fotosyntezy mg? si? poprawnie odbywa?. W niewoli musimy zapewni? tym piel?gniczkom wod? miekk? i kwa?na, w przestronnym akwarium o d?ugo?ci co najmniej 60cm. Poleca si? zapewnienie du?ej ilo?ci kryjwek z korzeni i ska?. Dno mo?na wype?ni? opad?ymi li??mi. A. hyppolytae jest piel?gniczk? monogamiczn?, zawsze dobiera si? w stabilne pary. Zaloty przed tar?em mog? trwa? nawet kilka dni. Samica sk?ada 250-300 sztuk ikry. Larwy pojawiaj? si? po 1.5-3.5 dniach. Po nast?pnych 5-8 dniach zaczynaj? swobodnie p?ywa?.

Inne

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości