Apistogramma linkei (Rio Itonamas) - A98
Nazwa ?aci?ska Apistogramma linkei
Opisa? Koslowski (1985)
Synonimy

Kod A98
Grupa regani/commbrae
Rozmiar Samiec: 6 cm; Samica: 4 cm
Parametry wody pH: 6,0 do 7,0; Twardo??: 1-5 dGH; Temperatura: 23C do 25C
Rozmieszczenie geograficzne Ro Itonamas (Boliwia)
Pochodzenie holotypu Rio Jacapani, zlewisko na po?nocy Santa Cruz, Boliwia
Dymorfizm p?ciowy ?atwy do rozr?nienia. Samce rosn? troszk? wi?ksze. P?etwa grzbietowa i odbytowa u samcw jest zaostrzona, natomiast u samic zaokr?glona. U samcw wyst?puj? wyd?u?one p?etwy brzuszne. Samce posiadaj? ??te zabarwienie cz??ci brzusznej jak i dolnej cz??ci g?owy, natomiast u samiczek zabarwieni ca?ego cia?a jest ??to-szare. Samiczki w okresie tar?a i opieki nad narybkiem przybiera licie ??te ubarwienie, kra?ce p?etw brzusznych przybieraj? czarn? barw?, a na bocznej cz??ci cia?a pojawiaj? si? czarne nieregularne plamki.
Hodowla i rozmna?anie A. Linkei jest dosy? ?atw? w hodowli piel?gniczk?. Jako? wody nie odgrywa w jej przypadku, a? tak wa?nej roli. Preferuje wod? od mi?kkiej do ?rednio twardej. PH poni?ej 6 nie jest zbyt dobrze tolerowane obcowanie w takiej wodzie bardzo cz?sto ko?czy si? zgonem rybki. Optymaln? granic? pH jest zakres od ok. 6,8-7,5. Jest to gatunek poligamiczny i bardzo dobrze czuj? si? w koloniach trzymanych w wi?kszych akwariach. Samce w takich akwariach zajmuj? super terytoria pod ktre podlega kilka samic. Samica sk?ada ikr? wewn?trz kryjwki. Doros?a samica jest w stanie z?o?y? ok 150 sztuk ikry (przewa?nie koloru pomara?czowego). W temperaturze 26 C, larwy wykluwaj? si? po ok. 48h, a po kolejnych 6-7 dniach zaczynaj? swobodnie p?ywa?. P?ywaj?cym narybkiem opiekuje si? samica, a w niektrych przypadkach rwnie? i samiec, ktry w bezpiecznej odleg?o?ci patroluje okolic?. ?wie?o wykluty narybek karmimy larwami solowca, nicieniami mikro itp. M?ode samce osi?gaj? dojrza?o?? p?ciow? po ok. 5-6 miesi?cach, a samice nie pr?dzej ni? po ok. 8 miesi?cach.
Specyficzne cechy gatunku
Inne Wyst?powanie w porwnaniu z blisko spokrewnionymi A.inconspicua i A.similis nie jest jasne tak jak status r?nych populacji.
Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości