Nazwa ?aci?ska Apistogramma sp. "Macap"
Opisa?
Synonimy
Kod A32
Grupa regani/caetei
Rozmiar
Parametry wody
Rozmieszczenie geograficzne Prawdopodobnie bezpo?rednie s?siedztwo Macap, dolna Amazonka, Amap, Brazylia
Pochodzenie holotypu
Dymorfizm p?ciowy
Hodowla i rozmna?anie
Specyficzne cechy gatunku
Inne Pochodzenie nie jest ca?kowicie pewne. By?by to jedyny gatunek zespo?u caetei z p?nocnej Amazonki
Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości