Apistogramma (cf.) macmasteri/viejita (wild) - A122
Nazwa ?aci?ska

Apistogramma Macmasteri

Opisa? Kullander, 1979
Synonimy

A 120 Apistogramma macmasteri (Wildform)

A 121 Apistogramma macmasteri ( "Rotrcken" Aquariumform)

A 122 Apistogramma macmasteri / viejita (Wildfang)

Kod A122
Grupa macmasteri/macmasteri
Rozmiar

Samiec: 9 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

T: 21-29 C, pH 4.5-7.5, TWW <1dH, TWO <1dH, przewodno?? 10 S

Rozmieszczenie geograficzne

Importowana z Kolumbii

Pochodzenie holotypu

Dorzecze Ro Meta w Villavicencio, Meta, Kolumbia

Dymorfizm p?ciowy

Samce s? wyra?nie wi?ksze od samic, maj? wy?sz? pletw? grzbietow? i cz?sto wyd?u?one pierwsze promienie i koncwki tej p?etwy. Dojrza?e samce maj? czerwone obrze?a p?etwy ogonowej podczas gdy samice maj? czarne brzegi p?etw piersiowych i czarna plamke odbytow?.

Hodowla i rozmna?anie

Piel?gniczka macmastera jest niewymagaj?c? rybk? pod warunkiem ze woda zawiera tylko ?ladowe ilo?ci zwiazkw azotowych. Najlepiej czuje si? w g?sto zaro?ni?tym zbiorniku z du?? ilo?ci? kryjwek. Minimalna d?ugo?? zbiornika powinna wynosi? 80cm.

Rybka ta rozmna?a si? w haremach, samiec mo?e odbywa? tar?o z kilkoma samicami jednocze?nie. Po zap?odnieniu ikry samice opiekuj? si? ni? i m?odymi samotnie. Samica mo?e z?o?y? do 200 jajeczek. Larwy pojawiaj? sie po 36-72 godzinach. Samica cz?sto zmienia kryjwki w ktrych trzymane s? larwy. Po 7-10 dniach m?ode zaczynaj? swobodnie p?ywa?. Piel?gniczka macmastera jest niewymagaj?c? rybk? pod warunkiem ze woda zawiera tylko ?ladowe ilo?ci zwiazkw azotowych. Najlepiej czuje si? w g?sto zaro?ni?tym zbiorniku z du?? ilo?ci? kryjwek. Minimalna d?ugo?? zbiornika powinna wynosi? 80cm.
Rybka ta rozmna?a si? w haremach, samiec mo?e odbywa? tar?o z kilkoma samicami jednocze?nie. Po zap?odnieniu ikry samice opiekuj? si? ni? i m?odymi samotnie. Samica mo?e z?o?y? do 200 jajeczek. Larwy pojawiaj? sie po 36-72 godzinach. Samica cz?sto zmienia kryjwki w ktrych trzymane s? larwy. Po 7-10 dniach m?ode zaczynaj? swobodnie p?ywa?.
Specyficzne cechy gatunku

Inne

 Mo?liwe, ?e jest to dzika hybryda obu gatunkw.

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości