Apistogramma sp. "Masken/Masked" - A52
Nazwa ?aci?ska Apistogramma sp. "Masken/Masked"
Opisa?
Synonimy

cf. regani "Belem"

sp. "Apache"

Kod A52
Grupa regani/regani
Rozmiar

Samiec: 7 cm; Samica: 4 cm

Parametry wody

pH: 5,0 do 7,0; Twardo??: 1 do 6 GdH, Temperatura: 21C do 29C

Rozmieszczenie geograficzne

dorzecze Ucayali i Amazonki w Contamana i Nauta, Peru

Pochodzenie holotypu

Dymorfizm p?ciowy

Hodowla i rozmna?anie

Specyficzne cechy gatunku

Inne

Dane dotycz?ce wyst?powania tego gatunku nie s? dotychczas potwierdzone. A. cf. regani "Belm" okaza?y si? by? ma?ymi egzemplarzami A. Masken, otrzymuj?c wcze?niej swoj? odr?bn? nazw? na podst. b??dnej lokalizacji wyst.

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości