Apistogramma nijsseni - A180
Nazwa ?aci?ska Apistogramma nijsseni
Opisa? Kullander (1979)
Synonimy

Panda Dwarf Cichlid

Panda-Zwergbuntbarsch

Kod A180
Grupa nijsseni
Rozmiar Samiec: 9 cm; Samica: 6 cm
Parametry wody T: 23-29 C, pH 5.5, TWW <1dH, TWO <1dH
Rozmieszczenie geograficzne

Strumienie o czrnych wodach w dziewiczych lasach wzd?u? drogi z Jenaro Herrera do Colonia Angamos w dorzeczach Ro Copal i Ro Carahuayte

Pochodzenie holotypu Rio Copal, 15 km na wschd od miasta Jenaro Herrera, Dorzecze Ro Ucayali, Departament Loreto, Peru
Dymorfizm p?ciowy Dymorfizm p?ciowy u doros?ych osobnikw jest bardzo wyra?ny. Samiec ma niebieskawy kolor, czerwona obwodke na zaokr?glonej p?etwie ogonowej. Samica jak wiekszo?? z gatunku Apistogramma jest ??ta ale zamiast najcze?ciej spotykanego czarnego bocznego paska wzd?u? cia?a ma du?e czarne plamy na ciele przypominajace ubarwienie Pandy dlatego angielska nazwa Nijsseni to piel?gniczka panda. Plamy sa najcze?ciej na pokrywach skrzeli, na ?rodku cia?a i u nasady p?etwy ogonowej. Mniejsze plamki moga si? pojawia? pod pierwszym promieniem p?etwy grzbietowej i na p?etwach piersiowych. Czerwona obwdka na p?etwie ogonowej u samic jest nieregularna lub zanika.
Hodowla i rozmna?anie Nijsseni nie jest bardzo wymagaj?c? rybk? jesli chodzi o parametry wody. Oczywi?cie nale?y pamieta? o niskim poziomie azotanw, ten gatunek w naturze ?yje w strumieniach. Akwarium powinno mie? przynajmniej 80cm d?ugo?ci. Dno wype?niamy drobnym piaskiem. Warto da? na to warstw? li?ci i g?sto obsadzi? zbiornik ro?linami. Du?a ilo?? kryjowek z korzeni i kamieni pozwoli rybkom czu? si? bezpiecznie. Do rozrodu pH powinno by? obni?one do 5.5. Mo?liwe jest rozmna?anie w wodzie o wy?szym pH ale straty w narybku bed? wi?ksze. Samica sk?ada niewiele, 60-70 jajeczek, z ktrych po 48 godzinach wyl?gaja si? larwy. Po nast?pnych 6-8 dniach narybek zaczyna swobodnie p?ywa?. Samica opiekuje si? potomstwem samotnie.
Specyficzne cechy gatunku
Inne Artyku?: Rozmna?anie apistogramma nijsseni
Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości