Apistogramma cf. panduro - A185
Nazwa ?aci?ska Apistogramma panduro
Opisa? Rmer (1997)
Synonimy

sp. "Pandurini"

Kod A185
Grupa nijsseni
Rozmiar Samiec: 9 cm; Samica: 6 cm
Parametry wody pH: 5,0 do 6,5; Twardo??: 0 do 5 GdH, Temperatura: 24C do 30C
Rozmieszczenie geograficzne

Ameryka Po?udniowa. Peru wschodnie

Pochodzenie holotypu Strumie? le?ny w dorzeczu Ucayali na wschd od Jenaro Herrera, Departament Loretto, Brazylia
Dymorfizm p?ciowy Doros?e samce maj? wyd?u?one 3 pierwsze promienie p?etwy grzbietowej, zaokr?glon? p?etw? ogonow? na ktrej oprcz czerwonej obwdki jak u A. nijjseni cz?sto drug?, wewn?trzn? ciemno-czerwon?. Samice ??te (lub br?zowe) maja nieco inny uk?ad plam, najcze?ciej brak plamy u nasady p?etwy ogonowej a plamy brzuszne s? mniejsze.
Hodowla i rozmna?anie Panduro nale?y trzymac w warunkach podobnych do A. nijjseni. Nale?y jednak zwrci? uwag? na pewne r?nice w spo?ecznych zachowaniach A. Panduro. Ryby te s? bardzo agresywne w stosunku do osobnikw odmiennej p?ci a w miare ?agodne wobec przedstawicieli tej samej p?ci. A. Panduro rozmna?a si? w neautralnej lub lekko kwa?nej wodzie. Samica sk?ada ikre na sklepieniu kryjwki wybranej na tarlo. Po oko?o 9 dniach m?ode zaczynaj? swobodnie p?ywa?.
Specyficzne cechy gatunku
Inne

Artyku?: Moja przygoda z apistogramma panduro

Filmoteka: Samica Apistogramma panduro z m?odymi

Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości