Apistogramma agassizii - A234

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma agassizi

Opisa? Steindachner, 1875
Synonimy

Piel?gniczka Agasiza

Kod A234 - A244
Grupa agassizii/agassizii
Rozmiar

Samiec: 10 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

T: 21-30 C, pH 6, TWW < 1dH, TWO < 1dH

Rozmieszczenie geograficzne

Amazonka. Peru - basen Ucayali, Brazylia - na zachd od Manaus (Rio Tefe, Rio Japura), w okolicach Santarem ( Rio Tapajos), w okolicach Belem (Rio Capim)

mapa_a_agassizii

Pochodzenie holotypu Lago Manacapuru, stan Amazonas, Brazylia
Dymorfizm p?ciowy

Samiec jest niemal dwa razy wi?kszy od samicy, p?etwy grzbietowa i piersiowe s? czesto wyd?u?one. P?etwa ogonowa ma u samcw lancelowaty, zaokr?glony kszta?t z niebieska obwdk? co prawie nigdy nie zdarza si? u samic. Samice maj? czarne plamy u nasady p?etw piersiowych a u samcw te p?etwy cz?sto s? prze?roczyste.

Hodowla i rozmna?anie

Wymagaj? mi?kkiej wody o bardzo niskiej zawarto?ci azotanw. Woda powinna byc kwa?na - pH okolo 6 ale neutralna lub lekko zasadowa te? jest tolerowana. Akwarium powinno mie? d?ugo??; co najmniej 80 cm, zacienione, g?sto zaro?ni?te ro?linami i z du?? ilo?ci? kryjwek (korzenie, li?cie) tak aby samice mog?y sobie obra? terytoria.

Z regu?y tar?o odbywa sie wewn?trz dost?pnych kryjwek. Samica dok?adnie czy?ci najbli?sze otoczenie. Mo?e z?o?y? do 200 sztuk ikry. Tar?o trwa oko?o 2 godziny. W zale?no?ci od temperatury larwy wykluwaj? si? po 2-3 dniach a po 4-5 dniach zaczynaj? swobodnie p?ywa?.

Specyficzne cechy gatunku
Inne

 

Galeria

Zapraszamy do galerii

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości