Apistogramma bitaeniata

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma bitaeniata - Pellegrin, 1936

Nazwa polska

Piel?gniczka dwupr?ga

Kod A211
Rozmiar

Samiec: 9 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

T: 21-30 C, pH 7.0, TWO <1dH, przewodnosc 10-20 uS

Rozmieszczenie geograficzne

Brazylia - Rio Tefe, Peru - prowincja Loreto, Rio Nanay

Dymorfizm p?ciowy

Doros?e samce maj? p?etw? ogonow? w kszta?cie liry podczas gdy samice zawsze maj? j? zaokr?glon?. Samce maj? z?bkowan? p?etw? grzbietow? z wyd?u?onymi zewn?trznymi promieniami. P?etwy piersiowe samcw s? przezroczyste jasnoniebieskie lub z?tozielone, wyd?u?one cz?sto a? za p?etw? ogonowa. U samic te p?etwy s? krtkie, z przewag? koloru czarnego. Istnieje wiele form barwnych, ??ta, niebieska, czerwona i wiele po?rednich.

Hodowla i rozmna?anie

Ta piel?gniczka wyst?puje tylko w "czarnych wodach". W akwarium powinno si? jej zapewni? warunki zbli?one do A. agassizi. Rybka najlepoej czuje si? w przestronnym zbiorniku z jasnym pod?o?em oraz duz? ilo?ci? kryjwek w postaci opad?ych li?ci, korzeni i kamieni. Woda powinna by? mi?kka i lekko kwa?na (g?wnie kawasy humusowe). Rybka bywa do?? agresywna w parach wi?c zaleca si? wi?ksze grupy lub liczne towarzystwo aby zredukowa? agresj?.

Rybka ta rozmna?a si? w haremach, samiec mo?e odbywa? tar?o z kilkoma samicami jednocze?nie. Samice wycieraj? si? wewn?trz ma?ych kryjwek cz?sto zbyt ma?ych by zmie?ci? samca, ktry wypuszcza mlecz u wej?cia i kieruje go do wewnatrz wachlujac p?etwami. Po 5-6 dniach m?ode zaczynaj? swobodnie p?ywac. W przeciwie?stwie do innych gatunkw samica agresywnie nie dopuszcza samca w pobli?e m?odych.

Inne

 

Galeria

Doros?e samce maj? p?etw? ogonow? w kszta?cie liry podczas gdy samice zawsze maj? j? zaokr?glon?. Samce maj? z?bkowan? p?etw? grzbietow? z wyd?u?onymi zewn?trznymi promieniami. P?etwy piersiowe samcw s? przezroczyste jasnoniebieskie lub z?tozielone, wyd?u?one cz?sto a? za p?etw? ogonowa. U samic te p?etwy s? krtkie, z przewag? koloru czarnego. Istnieje wiele form barwnych, ??ta, niebieska, czerwona i wiele po?rednich.

Hodowla i rozmna?anie

Ta piel?gniczka wyst?puje tylko w "czarnych wodach". W akwarium powinno si? jej zapewni? warunki zbli?one do A. agassizi. Rybka najlepoej czuje si? w przestronnym zbiorniku z jasnym pod?o?em oraz duz? ilo?ci? kryjwek w postaci opad?ych li?ci, korzeni i kamieni. Woda powinna by? mi?kka i lekko kwa?na (g?wnie kawasy humusowe). Rybka bywa do?? agresywna w parach wi?c zaleca si? wi?ksze grupy lub liczne towarzystwo aby zredukowa? agresj?.

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości